Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ - Barman


Νομός Χαλκιδικής - Σιθωνία

 Μπάρμαν - Μπαργούμαν

Tο Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική,
το ομορφότερο και πληρέστερο Ξενοδοχειακό Συγκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για την τουριστική περίοδο 2018 Barman (Κωδικός θέσης: BR)
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο αντίστοιχης Σχολής.
• 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων.
• Άριστη γνώση Αγγλικών.
• Επιθυμητή γνώση Ρωσικών.
• Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.
• Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό, υπ’ όψιν Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού με email στο hr@portocarras.com
ή με fax στα 2109944554 και 2375077105.
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 21/11/2017
  •  Ημερ. Επεξεργ.: 21/11/2017
  •  Περιοχή: Νομός Χαλκιδικής
  •  Πόλη: Σιθωνία
  •  Εμφανίσεις: 13