Τελικός ενισχυτής REGENT 2022 VERMONA POWER AMPLIFIER made in Germania


  Νομός Ημαθίας - Βέροια

 Όργανα μουσικής

Τελικός ενισχυτής REGENT 2022 VERMONA POWER AMPLIFIER made in Germania σε λειτουργία και σε πολύ καλή κατάσταση το μηχάνημα,επικοινωνιακό ωράριο από 9.00 πρωί,μέχρι 22.00 βράδυ,τηλ.6938518453


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 02/12/2017
  •  Ημερ. Επεξεργ.: 04/03/2018
  •  Περιοχή: Νομός Ημαθίας
  •  Πόλη: Βέροια
  •  Εμφανίσεις: 3