Ενεργειακά Πιστοποιητικά - Επιθεώρηση Κτιρίων, Τώρα!


  Νομός Καστοριάς - Καστοριά

 Τεχνικά Γραφεία

Ενεργειακά Πιστοποιητικά-Επιθεώρηση Κτιρίων,Τώρα!
========================================
Ειδικές Υπηρεσίες Ακινήτων:Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων(ΠΕΑ)

-Για Ενταξη σε Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ"
-Για Μεταβιβάσεις-Μισθώσεις Ακινήτων
-Για Ενεργειακή Αναβάθμιση με Ανακαίνιση ...
*Με συνέπεια-Φιλικά-Οικονομικά
========================================
(*"Τεχνοδιάσταση"* -Χρ.Νικόπουλος Πολ.Μηχ.*Ενεργειακός Επιθεωρητής*-Δυτ.Μακεδονία/Καστοριά-Κεντρ.Μακεδονία/Θεσνίκη www.nikopoulos-chris.blogspot.com κιν. 6937442620


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 02/07/2017
  •  Ημερ. Επεξεργ.: 30/07/2017
  •  Περιοχή: Νομός Καστοριάς
  •  Πόλη: Καστοριά
  •  Εμφανίσεις: 14