Γαλλικά ιδιαίτερα μαθήματα


Θεσσαλονίκη - Κέντρο - Αριστοτέλους

 Γαλλικά

Γαλλικά με Δίγλωσσο Καθηγητή Γαλλικών, απόφοιτο Φιλολογίας Γαλλικού Πανεπιστήμιου. Μαθήματα ατομικά ή σε γκρουπ, εντατικά, ταχύρυθμα ή κανονικά.
Εμπειρία στην διδασκαλία της γλώσσας. Ειδικευμένος στην διδακτική με πολυετή Διαμονή στην Γαλλία και φροντιστηριακή πείρα αναλαμβάνει υπεύθυνη και μεθοδική προετοιμασία για:

Εντατική προετοιμασία DELF/DALF/SORBONNE/e-TEF/TCF A1-A2-B1-B2 σε τρία εξάμηνα, Β2-C1-C2 σε δυο εξάμηνα Έμφαση στην φωνητική και προφορά, σωστή εκμάθηση γραπτού λόγου 100 % επιτυχία σε όλα τα γαλλικά πτυχία

Γαλλικά για μαθητές Γυμνάσιου και Λυκείου
Ταχύρυθμα για ERASMUS και Γαλλόφωνα Πανεπιστήμια Γρήγορη και σωστή εκμάθηση της γλώσσας
Προετοιμασία για Γαλλικά Πανελλαδικών Εξετάσεων και ΚΠγ
Μαθήματα για επαγγελματίες: τουριστικά, νομική, ιατρική Business French
Ενισχυτική Διδασκαλία για Γαλλική Φιλολογία και Κατατακτήριες Εξετάσεις
Επιμέλεια και διόρθωση εργασιών, Μεταφράσεις, Σύνταξη CV

Τιμές προσιτές. Τηλ 6941594976


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 05/07/2017
  •  Περιοχή: Θεσσαλονίκη - Κέντρο
  •  Πόλη: Αριστοτέλους
  •  Εμφανίσεις: 5