Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών


Θεσσαλονίκη - Κέντρο - Αριστοτέλους

 Αγγλικά

Κάτοχος Proficiency έμπειρη, με βαθμό πτυχίου \'\'Άριστα\'\' και πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες σε όλα τα επίπεδα.

Παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (σώματα φωτοτυπιών με ασκήσεις και πίνακες με κανόνες της γραμματικής) για την καλύτερη εμπέδωση του μαθήματος.
Αναλαμβάνω και τάξεις Lower για την απόκτηση του πτυχίου. Τιμές πάρα πολύ λογικές και μετά από συνεννόηση.

Τηλ. επικοινωνίας: 6973851280


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 09/07/2017
  •  Περιοχή: Θεσσαλονίκη - Κέντρο
  •  Πόλη: Αριστοτέλους
  •  Εμφανίσεις: 2