Ιδιαίτερα Μαθήματα Γερμανικών(Καβάλα)


Νομός Καβάλας - Καβάλα

 Γερμανικά

Καθηγήτρια ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ, πτυχιούχος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ,με διδακτική πείρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών σε παιδιά και ενήλικες για όλα τα επίπεδα στη πόλη της Καβάλας. Πλήρης προετοιμασία για όλα τα πιστοποιητικά καθώς και για διαμονή και εργασία στη Γερμανία. Παράδοση μαθημάτων και κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Παρέχεται πλούσιο διδακτικό και οπτικοακουστικό υλικό

Τιμές πολύ προσιτές και συζητήσιμες!

Τηλ. 6985957360


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 13/07/2017
  •  Ημερ. Επεξεργ.: 13/07/2017
  •  Περιοχή: Νομός Καβάλας
  •  Πόλη: Καβάλα
  •  Εμφανίσεις: 128