Μαθήματα Αγγλικών


Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι - Σταυρούπολη

 Αγγλικά

Καθηγήτρια αγγλικών, απόφοιτος αγγλικής φιλολογίας ΑΠΘ με πολύχρονη εμπειρία στην διδασκαλία αγγλικών σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, παραδίδει μαθήματα αγγλικών σε μαθητές όλων των επιπέδων, καθώς και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τιμή 10€/ώρα το άτομο, 7€/ώρα το άτομο για ομαδικά μαθήματα ή για μέλη ίδιας οικογένειας.
Τηλ.: 6989904537.


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 26/08/2018
  •  Ημερ. Επεξεργ.: 19/02/2019
  •  Περιοχή: Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
  •  Πόλη: Σταυρούπολη
  •  Εμφανίσεις: 30