Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας


Νομός Ιωαννίνων - Ιωάννινα

 Αγγλικά

Kαθηγητής Αγγλικής Γλώσσας παραδίδει Ιδιαίτερα Μαθήματα σε μαθητές 1) Δημοτικού, 2) Γυμνασίου, 3) Λυκείου, 4) Επαλ, 5) Φοιτητές και 6) Eνήλικες για όλα τα Επίπεδα και τα Πτυχία Γλωσσομάθειας:
1) Πτυχία Γλωσσομάθειας (Cambridge, Michigan, κτλ.),
2) Ενδοσχολικά Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου - Επαλ,
3) Ειδικό Μάθημα Αγγλική Φιλολογία Γ' Λυκείου,
4) Επίπεδα [Αρχάρια Γνώση (Α1) - Άριστη Γνώση (C2)],
5) Θεματικές Ενότητες: 1) Reading (Ανάγνωση + Κατανόηση Κειμένων), 2) Grammar/Syntax (Γραμματική/Συντακτικό) + Vocabulary (Λεξιλόγιο), 3) Writing (Έκθεση), 4) Listening (Ακουστική Ικανότητα), 5) Speaking (Προφορική Ικανότητα).
Προσφέρεται Βοηθητικό Υλικό.
Τηλ. : 6976437455
E-mail.: hstamoulis@hotmail.com


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 12/09/2018
  •  Ημερ. Επεξεργ.: 16/09/2018
  •  Περιοχή: Νομός Ιωαννίνων
  •  Πόλη: Ιωάννινα
  •  Περιοχή της πόλης: Κέντρο
  •  Εμφανίσεις: 35