Δημιουργία Εταιρικού Προφίλ - Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας


  Θεσσαλονίκη - Κέντρο - Καμάρα

 Γραφικές Τέχνες

Δημιουργία Εταιρικού Προφίλ - Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας, Γραφικά, Γραφικές Τέχνες, Σχεδίαση Γραφικών, Δημιουργία Εντύπων, Λογότυπα, Επαγγελματικές Κάρτες, Αφίσες, Πόστερ, Μενού, Κατάλογοι, Φάκελοι, Μακέτα, Φωτογραφικά Άλμπουμ, Ψηφιακή επεξεργασία εικόνων, Visual Art, Logos, Logo Design,Labels, Corporate Identity, Branding, Flyers, Posters, Professional Cards, Folders, Mockups, Menu, Catalogue. Photomanipulation. Video Clips - Spots, Multimedia. τηλ. 6934 970.573. www.buildtheweb.gr, e-mail: buildtheweb@gmail.com, fb: www.facebook.com/Buildtheweb.gr


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 27/09/2018
  •  Περιοχή: Θεσσαλονίκη - Κέντρο
  •  Πόλη: Καμάρα
  •  Εμφανίσεις: 165