Ιδιαίτερα μαθήματα Γλώσσας - Έκθεσης


Θεσσαλονίκη - Κέντρο - Κάτω Τούμπα

 Καθηγητές - Εκπαιδευτικοί

Θεσσαλονίκη
Φιλόλογος με μεγάλη εμπειρία 27 ετών στη διδασκαλία της έκθεσης, παραδίδει μαθήματα έκθεσης όλων των επιπέδων και ειδική προετοιμασία για Πανελλήνιες.

Διδασκαλία θεωρίας και μεθοδολογίας παραγωγής λόγου, κάλυψη κενών, εμπλουτισμός ιδεών, θεαματικές βελτιώσεις, εγγύηση επιτυχίας.

Αναλαμβάνω επίσης μαθητές και με μαθησιακές δυσκολίες
τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948305649
κύριος Βαγγέλης


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 02/10/2018
  •  Περιοχή: Θεσσαλονίκη - Κέντρο
  •  Πόλη: Κάτω Τούμπα
  •  Εμφανίσεις: 2