Ιδιαίτερα Μαθήματα Βιολιού


Θεσσαλονίκη - Κέντρο - Ιπποκράτειο

 Κλασική Μουσική

Διπλωματούχος βιολιού, απόφοιτη του τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ με 5 έτη εμπειρία διδασκαλίας και με ειδίκευση στην μουσικοπαιδαγωγική προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα βιολιού, θεωριας, dictee-solfege σε παιδια και ενήλικες. Ειδική μέθοδος διδασκαλίας βιολιού με χρώματα για παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω. Παρέχεται όργανο για τα πρώτα μαθήματα.
τηλ.6933243411, e-mail:sissisantour@yahoo.gr


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 06/08/2017
  •  Ημερ. Επεξεργ.: 06/08/2017
  •  Περιοχή: Θεσσαλονίκη - Κέντρο
  •  Πόλη: Ιπποκράτειο
  •  Εμφανίσεις: 15