Επικοινωνήστε Βουλγαρικά- εταιρική/ατομική εκπαίδευση γλώσσας


Θεσσαλονίκη - Κέντρο - Βούλγαρη

 Βουλγαρικά

Επικοινωνήστε στα βουλγαρικά σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεκτά και μικρά γκρουπς. One-on-one μαθήματα. Εντατικά μαθήματα. Βουλγαρικά για φοιτητές ή για άτομα που πρόκειται να διαμένουν στη Βουλγαρία μόνιμα ή και προσωρινά ή και που έχουν ενδιαφέρον για τη Βουλγάρικη γλώσσα ή για προσωπική χρήση. Βουλγαρική γλώσσας για έλληνες, επαγγελματίες, για φοιτητές. Μεταφράσεις-επιμέλεια κειμένων από Βουλγαρικά στα Ελληνικά. Καθώς και της παρακάτω διεκπεραιώσεις: συγγραφή διερμηνείας, διόρθωση και αναθεώρηση κειμένων, μετάφραση εγγράφων. Μετάφραση και γλωσσική προσαρμογή ιστοσελίδων, αλληλογραφίες. Tηλ.: 6997 105137.


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 23/10/2018
  •  Περιοχή: Θεσσαλονίκη - Κέντρο
  •  Πόλη: Βούλγαρη
  •  Εμφανίσεις: 20