ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι - Συκιές

 Ιταλικά

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα ιταλικής γλώσσας για όλα τα επίπεδα ,πλούσιο διδακτικό υλικό ευελιξία ωραρίου,τεκμηριωμένη εμπειρία. Προετοιμασία για τα διπλώματα: CELI (Università per Stranieri di Perugia). Diploma della Lingua Italiana. Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.Τιμή:10 € /ώρα(60λεπτά).
Τηλ:6943911638


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 24/11/2018
  •  Περιοχή: Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
  •  Πόλη: Συκιές
  •  Εμφανίσεις: 14