Καθηγήτρια Γαλλικών/ Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Γαλλίας


Αθήνα - Βόρεια Προάστια - Βριλλήσια

 Γαλλικά

Καθηγήτρια Γαλλικών, με άδεια διδασκαλίας και με εμπειρία στην διδασκαλία , Sorbonne 2 + Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Γαλλίας ( Université de Rouen ) . D.E.U.G ( diplôme d'études universitaires générales) + LICENCE ( Sciences Humaines et Sociales ) , παραδίδει ιδιαίτερα ταχύρυθμα μαθήματα για όλα τα διπλώματα- επίπεδα ( DELF-DALF – SORBONNE ) με νέες ταχύρυθμες μεθόδους διδασκαλίας. Προφορική και γραπτή παράδοση μαθημάτων αποκλειστικά στην γαλλική γλώσσα με μεταδοτικότητα. Αξιολόγηση μαθητών χρησιμοποιώντας όλα τα περασμένα διαγωνίσματα από το I.F.A ( Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ). Δωρεάν η παροχή υλικού και των φωτοτυπιών , ( Προσωπικές σημειώσεις ,φροντιστηριακές σημειώσεις , αρχείο Γαλλικού ινστιτούτου ), με σκοπό την άριστη προετοιμασία παραγωγής και κατανόησης του γραπτού καθώς επίσης και του προφορικού λόγου . Άριστη προετοιμασία των υποψηφίων για το ειδικό μάθημα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Εγγυημένη επιτυχία κ' τέλεια προετοιμασία σε κάθε εξεταστική περίοδο .
Τηλ.Επικ.: 6979039254
Εmail : olgadelicours@gmail.com
1. Profil google + ( Olga Deli )
2. Profil google + ( Όλγα Δελή )


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 15/08/2017
  •  Περιοχή: Αθήνα - Βόρεια Προάστια
  •  Πόλη: Βριλλήσια
  •  Εμφανίσεις: 15