Ζητείται λογίστρια με Κ.Ε.Α


  Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού - Επανομή

 Λογιστές

Ζητείται λογίστρια με Κ.Ε.Α για εμπορική επιχείρηση στο Μεσημέρι Θεσσαλονίκης.

ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ
Τροφοδοσία Χώρων Μαζικής Εστίασης - Εστιατορίων - Μεσημέρι
575 00 Μεσημέρι Θεσσαλονίκης

τηλέφωνο: 2392091888

site: http://mymakedonas.gr


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 10/01/2019
  •  Περιοχή: Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού
  •  Πόλη: Επανομή
  •  Εμφανίσεις: 13