ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ – αιμολήπτρια,


Αθήνα - Νότια Προάστια - Δάφνη

 Παραιατρικό προσωπικό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ – αιμολήπτρια, με μεγάλη εμπειρία στις αιμοληψίες και άριστη ικανότητα στη λήψη Τεστ Pap , γνώσεις Η/Υ και μικροβιολογικού εργαστηρίου περιοχή Δαφνης.
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Ι.Ε.Κ. τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων
Εμπειρία στις αιμοληψίες ενηλίκων και παιδιών.

Άριστη ικανότητα λήψης Τεστ Pap.
Προηγούμενη εργαστηριακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία, ομαδικότητα
Καλή γνώση Αγγλικών
Γνώση Η/Υ

Προσφέρονται:

Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
Άριστες συνθήκες εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Αποστολή Βιογραφικών στο info@iator.gr


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 29/01/2019
  •  Περιοχή: Αθήνα - Νότια Προάστια
  •  Πόλη: Δάφνη
  •  Εμφανίσεις: 6