Γαλλικής Μεταφράσεις - Διερμηνείες - Επιμέλειες Κειμένων


  Νομός Αχαΐας - Πάτρα

 Μεταφράσεις

Γαλλικές μεταφράσεις και επιμέλειες κειμένων από εξαιρετικά έμπειρο επαγγελματία μεταφραστή και επιμελητή (πτυχιούχο νομικής), εξειδικευμένο σε νομικά, διοικητικά και οικονομικά κείμενα.
Αναλαμβάνονται και διερμηνείες.
Ιστότοπος: www.traductionfrancais.gr. Τηλ.: 6936852516.


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 29/01/2019
  •  Περιοχή: Νομός Αχαΐας
  •  Πόλη: Πάτρα
  •  Εμφανίσεις: 21