ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-Δηλώσεις για ΠΕ Καστοριάς,Τώρα!


  Νομός Καστοριάς - Καστοριά

 Τεχνικά Γραφεία

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-Δηλώσεις για ΠΕ Καστοριάς,Τώρα!
==========================================================
Σας διευκολύνουμε με Ειδικές Υπηρεσίες Ακινήτων:
-Δηλώσεις ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ για τους Οικισμούς (ΠΕ) Ν.Καστοριάς
Από 14/1/2019 άρχισε η υποβολή Δηλώσεων Κτηματολογίου.
Δείτε τι χρειάζεται για μια σωστή Δήλωση
===================================================
Συναφείς Υπηρεσίες
-«Τακτοποίηση» Αυθαιρέτων Κατασκευών
Υπεύθυνα-Φιλικά-Οικονομικά ...
========================================
(*"Τεχνοδιάσταση"* -Χρ.Νικόπουλος Πολ.Μηχ.*Ενεργειακός Επιθεωρητής*-Δυτ.Μακεδονία/Καστοριά-Κεντρ.Μακεδονία/Θεσνίκη
* www.nikopoulos-chris.blogspot.com κιν. 6937442620 )


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 31/01/2019
  •  Περιοχή: Νομός Καστοριάς
  •  Πόλη: Καστοριά
  •  Εμφανίσεις: 15