Γαλλικά Μαθήματα, Θεσσαλονίκη


Θεσσαλονίκη - Κέντρο - Πανεπιστ/πολη

 Γαλλικά

Γαλλικά με Δίγλωσσο Καθηγητή Γαλλικών, απόφοιτο Γαλλικής Φιλολογίας Γαλλικού Πανεπιστήμιου. Μαθήματα εντατικά, ταχύρυθμα ή κανονικά. Εμπειρία στην διδασκαλία της γλώσσας. Ειδικευμένος στην διδακτική με πολυετή Διαμονή στην Γαλλία και φροντιστηριακή πείρα αναλαμβάνει υπεύθυνη και μεθοδική προετοιμασία για:
→ Εντατική προετοιμασία DELF/DALF/SORBONNE/e-TEF/TCF A1-A2-B1-B2 σε τρία εξάμηνα, Β2-C1-C2 σε δυο εξάμηνα Έμφαση στην φωνητική και προφορά, σωστή εκμάθηση γραπτού λόγου 100 % επιτυχία σε όλα τα γαλλικά πτυχία
→ Γαλλικά για μαθητές Γυμνάσιου και Λυκείου
→ Ταχύρυθμα για ERASMUS και Γαλλόφωνα Πανεπιστήμια Γρήγορη και σωστή εκμάθηση της γλώσσας → Προετοιμασία για Γαλλικά Πανελλαδικών Εξετάσεων και ΚΠγ
→ Μαθήματα για επαγγελματίες: τουριστικά, νομική, ιατρική Business French
→ Ενισχυτική Διδασκαλία για Γαλλική Φιλολογία και Κατατακτήριες Εξετάσεις
→ Επιμέλεια και διόρθωση εργασιών, Μεταφράσεις, Σύνταξη CV.
Τηλ 6941594976


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 14/03/2019
  •  Περιοχή: Θεσσαλονίκη - Κέντρο
  •  Πόλη: Πανεπιστ/πολη
  •  Εμφανίσεις: 6