Προγραμματιστής Εφαρμογών


Θεσσαλονίκη - Κέντρο - Ανθέων

 Προγραμματιστές

Η RayCom Α.Ε. πιστοποιημένος εγκαταστάτης Συστημάτων Εισροών Εκροών, λόγω επέκτασης της πελατειακής της εγκατάστασης αναζητά για άμεση πρόσληψη Προγραμματιστή Εφαρμογών για την επέκταση των υφιστάμενων εφαρμογών της Εταιρείας.

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να γνωρίζει άριστα τα περιβάλλοντα C#, MS SQL, T-SQL και Visual Studio.

H προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση καθώς και η πολύ καλή γνώση αγγλικών είναι απαραίτητα.
Θα ληφθούν επίσης σοβαρά υπόψη το πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας, και αφοσίωσης στα έργα της επιχείρησης.

Παρέχονται Μισθός αναλόγων προσόντων, ασφάλιση, bonus παραγωγικότητας καθώς και εξέλιξη καριέρας.

Αποστολή βιογραφικών στο info@raycom.gr με κωδικό θέσης PRTECH.


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 10/06/2019
  •  Ημερ. Επεξεργ.: 11/06/2019
  •  Περιοχή: Θεσσαλονίκη - Κέντρο
  •  Πόλη: Ανθέων
  •  Εμφανίσεις: 3