Ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα


Νομός Μαγνησίας - Βόλος

 Ελληνικά & Εκθεση

Φιλόλογος με επάρκεια στη braille και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αρχαίων, Ιστορίας, Έκθεσης, Λογοτεχνίας και Λατινικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Επίσης, αναλαμβάνει την καθημερινή μελέτη μαθητών του Δημοτικού.

Τιμές προσιτές και συζητήσιμες!!!
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6979056817.
Περιοχή: Βόλος

Το πρώτο μάθημα ΔΩΡΕΑΝ!!!

Παρέχεται δωρεάν βοηθητικό υλικό.

Διδασκαλία σε γκρουπ: Ναι.

Διδασκαλία μαθητών με προβλήματα όρασης και ακοής: Ναι.


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 02/08/2019
  •  Περιοχή: Νομός Μαγνησίας
  •  Πόλη: Βόλος
  •  Εμφανίσεις: 23