Βουλγάρικη γλώσσα - εκμάθηση on line


Αθήνα - Δυτικά Προάστια - Χαιδάρι

 Βουλγαρικά

Καθηγήτρια Νεοελληνικής και Βουλγάρικης Φιλολογίας - Master, από την Αθήνα, διδάσκει βουλγάρικη γλώσσα on line, γραπτώς και προφορικώς. Δυνατότητα για εντατικά μαθήματα.


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 08/08/2019
  •  Περιοχή: Αθήνα - Δυτικά Προάστια
  •  Πόλη: Χαιδάρι
  •  Εμφανίσεις: 5