Αγγλικά - Ιδιαίτερα μαθήματα σε Κεντρική & Ανατολική Θεσσαλονίκη


Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι - Καλαμαριά

 Αγγλικά

Αγγλικά - Ιδιαίτερα μαθήματα σε Κεντρική & Ανατολική Θεσσαλονίκη παραδίδονται σε παιδιά και ενήλικες από καθηγήτρια απόφοιτη Αμερικανικού Πανεπιστημίου. Η πολυετής εμπειρία σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα στα πτυχία και η εξειδικευμένη μοναδική μέθοδος διδασκαλίας που ακολουθείται στοχεύοντας στις ατομικές ανάγκες του μαθητή, εξασφαλίζουν την επιτυχία σε όποιο στόχο επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος με το πιο σύντομο δυνατό αποτέλεσμα και κυρίως με το πιο μικρό κόστος. Γίνονται ιδιαίτερες τιμές σε γκρουπάκια 2-3 ατόμων. Στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 6945429601 (ώρες 11.00-14.00) και στο email thinkingispower@gmail.com


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 10/09/2019
  •  Περιοχή: Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
  •  Πόλη: Καλαμαριά
  •  Εμφανίσεις: 42