Φιλολογικά Μαθήματα Θεσσαλονίκη


Θεσσαλονίκη - Κέντρο - Υπόλοιπο Δήμου Θεσ/νίκης

 Ελληνικά & Εκθεση

Κλασικός Φιλόλογος (ΑΠΘ) με φροντιστηριακή εμπειρία, απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας, παραδίδει φιλολογικά μαθήματα σε προσιτές τιμές από 7€/ώρα.
✔ Προετοιμασία μαθητών του γυμνασίου-λυκείου για τις σχολικές και τις πανελλήνιες εξετάσεις.
✔ Έκθεση ΕΠΑΛ και ΓΕΛ με συνεξέταση νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
✔ Προετοιμασία γ Λυκείου στα λατινικά, αρχαία άγνωστο και κοινωνιολογία.
✔ Προγραμματισμός και εποπτεία της μελέτης.
✔ Επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς.
✔ Ως κάτοχος proficiency παραδίνονται επίσης ιδιαίτερα αγγλικών για τις τάξεις junior, A,B,C,D senior και Lower από 6Ε/Ω.
✔ Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης-ξένης γλώσσας.

Τηλ. ☎ 6983848332 ☎ Θεσσαλονίκη


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 21/09/2019
  •  Περιοχή: Θεσσαλονίκη - Κέντρο
  •  Πόλη: Υπόλοιπο Δήμου Θεσ/νίκης
  •  Εμφανίσεις: 133