Ιδιαίτερα Μαθήματα Πιάνου


Νομός Λάρισας - Λάρισα

 Κλασική Μουσική

Αριστούχος Πτυχιούχος Πιάνου, Ανώτερων Θεωρητικών Μουσικής και Μουσικοκινητικής Αγωγής με παιδαγωγική κατάρτιση και μεγάλη διδακτική εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε αρχαρίους και μαθητές όλων των επιπέδων.


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 07/10/2019
  •  Περιοχή: Νομός Λάρισας
  •  Πόλη: Λάρισα
  •  Εμφανίσεις: 10