Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας


Νομός Ιωαννίνων - Ιωάννινα

 Αγγλικά

Kαθηγητής Αγγλικής Γλώσσας προσφέρει Ιδιαίτερα Μαθήματα σε:
1) Μαθητές
2) Φοιτητές,
3) Eνήλικες

Μορφές Γλωσσομάθειας:
1) Πτυχία Γλωσσομάθειας (Cambridge, Michigan, κτλ.),
2) Ενδοσχολικά Μαθήματα,
3) Ειδικό Μάθημα: Αγγλική Φιλολογία Γ' Λυκείου,
4) Επαγγελματικά Αγγλικά
5) Γενικά Αγγλικά

Επίπεδα Γλωσσομάθειας:
[Αρχάρια Γνώση (Α1) - Άριστη Γνώση (C2)]

Θεματικές Ενότητες:
1) Grammar/Syntax (Γραμματική/Συντακτικό),
2) Reading/Vocabulary (Ανάγνωση + Κατανόηση Κειμένων/Λεξιλόγιο),
3) Writing (Έκθεση),
4) Listening (Ακουστική Ικανότητα),
5) Speaking (Προφορική Ικανότητα).

Είδος Μαθημάτων:
1) Κανονικά,
2) Εντατικά,
3) Υπερεντατικά

Προσφέρεται Βοηθητικό Υλικό:
1) φωτοτυπίες εγχειριδίων,
2) προσωπικές σημειώσεις,
3) κριτήρια αξιολόγησης

Τηλ. : 6976437455
E-mail.: hstamoulis@hotmail.com


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 13/11/2019
  •  Περιοχή: Νομός Ιωαννίνων
  •  Πόλη: Ιωάννινα
  •  Εμφανίσεις: 69