Πτυχιακές εργασίες- Δακτυλογραφήσεις- Στατιστική ανάλυση SPSS


  Νομός Λάρισας - Λάρισα

 Δακτυλογραφήσεις

Πτυχιούχος σχολής Διοίκησης και Οικονομίας αναλαμβάνω την συγγραφή εργασιών και πτυχιακών διπλωματικών εργασιών. Αναλαμβάνω εργασίες για ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ερωτηματολογίων με το ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS. Το κόστος κάθε εργασίας εξαρτάται από το μέγεθος (σελίδες), το είδος της (Βιβλιογραφική ανασκόπηση/ Ερευνητική προσέγγιση/ Στατιστική Ανάλυση) και το χρόνο παράδοσης. Επίσης αναλαμβάνω δακτυλογραφήσεις κειμένων, βιβλίων σε γρήγορο χρόνο παράδοσης (Αποστολή μέσω διαδικτύου) σε προσιτές τιμές.

Για όποια πληροφορία απευθυνθείτε ηλεκτρονικά στο e-mail: ptixiakes_ergasies@hotmail.com


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 07/01/2020
  •  Περιοχή: Νομός Λάρισας
  •  Πόλη: Λάρισα
  •  Εμφανίσεις: 29