Επισκευή (service) ηλεκτρονικών υπολογιστών


  Θεσσαλονίκη - Κέντρο - Κάτω Τούμπα

 Computer Service

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (laptop & desktop) στη Θεσσαλονίκη προσφέρει: Επισκευή - συντήρηση - αναβάθμιση - σύνθεση Η/Υ (software και hardware), Adsl συνδέσεις, αφαίρεση ιών και κακόβουλου λογισμικού, επιδιόρθωση - ρύθμιση - εγκατάσταση (format) Windows & διανομών Linux, εγκατάσταση οδηγών συσκευών (drivers) - προγραμμάτων - παιχνιδιών, ανάκτηση σβησμένων - χαμένων αρχείων. Τηλ. 6977524486, Ώρες 09:00-21:00.


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 22/02/2020
  •  Περιοχή: Θεσσαλονίκη - Κέντρο
  •  Πόλη: Κάτω Τούμπα
  •  Εμφανίσεις: 52