ΟΔΗΓΟΣ


Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού - Εχέδωρος

 Οδηγοί

Ζητείται οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα, κάρτα ταχογράφου και ΠΕΙ για βιομηχανικά πλυντήρια στο νομό Θεσσαλονίκης
Βιογραφικά info@3triton.gr


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 07/04/2020
  •  Περιοχή: Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού
  •  Πόλη: Εχέδωρος
  •  Εμφανίσεις: 4