ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΚΕΙΜΕΝΩΝ


Αθήνα - Κέντρο - Κέντρο

 Διάφορες Αγγελίες

Φιλολογική και συντακτική επιμέλεια και διόρθωση λογοτεχνικών και μη λογοτεχνικών βιβλίων, όπως και κειμένων για site/blogs σε τιμές λογικές


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 14/05/2020
  •  Περιοχή: Αθήνα - Κέντρο
  •  Πόλη: Κέντρο
  •  Εμφανίσεις: 1