Ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα - καθημερινή μελέτη μαθητών Δημοτικού


Νομός Μαγνησίας - Βόλος

 Ελληνικά & Εκθεση

Φιλόλογος με επάρκεια στη braille και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα (Αρχαία, Ιστορία, Έκθεση, Λογοτεχνία, Λατινικά) σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Επίσης, αναλαμβάνει την καθημερινή μελέτη μαθητών του Δημοτικού.

Παρέχονται:
α) Επαναλήψεις και προετοιμασία για διαγωνίσματα,
β) Κάλυψη μαθησιακών κενών,
γ) Επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό για εμπέδωση και κατανόηση,
δ) Φύλαξη και δημιουργική απασχόληση παιδιών,
ε) Ολιγομελή τμήματα – Ατομικά μαθήματα,
στ) Καλοκαιρινά μαθήματα ενίσχυσης,
ζ) Διδασκαλία μαθητών με προβλήματα όρασης και ακοής.

Τιμές προσιτές και συζητήσιμες!!!
Περιοχή: Βόλος


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 22/06/2020
  •  Περιοχή: Νομός Μαγνησίας
  •  Πόλη: Βόλος
  •  Εμφανίσεις: 6