ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ


Νομός Λάρισας - Λάρισα

 Αγγλικά

Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων από φιλόλογο αγγλικής γλώσσας. Προετοιμασία για όλες τις αναγνωρισμένες εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας (Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας A1-A2-B1-B2-C1-C2, CAMBRIDGE FCE, CAMBRIDGE CPE, MICHIGAN ECCE, MICHIGAN ECPE, TIE, MSU, NOCN, MET, LRN). Ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα εκμάθησης ορολογίας, IELTS, TOEIC, TOEFL, BEC και BULATS. Εξοικείωση με τις καθημερινές μορφές λόγου, την προφορά και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της γλώσσας – στόχου. Προετοιμασία για σπουδές και εργασία στην Αγγλία. Δυνατότητα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. Παροχή επιπρόσθετου δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού. 6984340918 (what’s up)


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 30/07/2020
  •  Περιοχή: Νομός Λάρισας
  •  Πόλη: Λάρισα
  •  Εμφανίσεις: 2