Μεταπτυχιακοί καθηγητές θετικής & θεωρητικής κατεύθυνσης


Θεσσαλονίκη - Κέντρο - Βούλγαρη

 Διάφορες Ειδικότητες

Εκπονητές επαγγελματίες ακαδημαϊκών εργασιών και αρθρογράφοι, όλων των αντικειμένων, ζητούνται για πλήρη εργασία ή ημιαπασχόληση online από την μεγαλύτερη πλατφόρμα φοιτητικών εργασιών anavasis.gr . Ευέλικτο ωράριο, δωρεάν υπηρεσίες χωρίς προμήθειες, τεράστια ζήτηση εργασιών σε κάθε κλάδο πανεπιστημίου. Όλες οι εγγραφές γίνονται online στο https://services.anavasis.gr/writer/register
Ενδεικτικά, ζητούνται επιστήμονες των σχολών:
Οικονομετρίας, Στατιστικής, Οικονομικών, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικών, Marketing, Digital Marketing and Web design, Ναυτιλιακών, Μαθηματικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών, Διεθνών σχέσεων, Τουριστικών Επιστημών.
Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Γλωσσολογίας, Θεολογίας, Νομικής, Ψυχολογίας, Ειδικής Αγωγής, Παιδαγωγικών, Θεατρολογίας και Καλών Τεχνών, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών,
Πληροφορικής, Συστημάτων Πληροφοριών και Διοίκησης (MIS), Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνιών (CIS).
Μηχανολογίας Μηχανικής, Ηλεκτρολογίας, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων, Αρχιτεκτονικής, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Αυτοματισμού.
Ιατρικής, Βιολογίας, Φυσικοθεραπείας, Φυσικής Αγωγής, Διατροφολογίας, Φαρμακευτικής, Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής
Περιβαλλοντικών Σπουδών, Γεωλογίας, Χημείας, Γεωπονίας, Φυσικής.


  •  Ημερ. Ανάρτησης: 12/10/2020
  •  Περιοχή: Θεσσαλονίκη - Κέντρο
  •  Πόλη: Βούλγαρη
  •  Εμφανίσεις: 1