Οροι χρήσης

 • Οι επισκέπτες /τριες /χρήστες/τριες του δικτυακού τόπου Hellas24.gr καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχoνται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.
   
 • Στον ιστοχώρο Hellas24.gr δίνουμε την δυνατότητα στους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες και στα εγγεγραμμένα μέλη μας να αναρτούν και να δημοσιεύουν δωρεάν τις αγγελίες τους και τις προσφορές τους. Η συμμετοχή είναι εθελοντική και γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.
   
 • Το όλο σύστημα βασίζεται στην καλή πίστη και στις καλές προθέσεις των συναλλασσομένων χρηστών στο διαδίκτυο(Internet).
   
 • Για το περιεχόμενο και τον σκοπό δημοσίευσης της κάθε αγγελίας υπεύθυνος είναι ο συντάκτης και ο αποστολέας της.
   
 • Οι διαχειριστές του Hellas24.gr δεν έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν ξεχωριστά κάθε αγγελία οσον αφορά την αξιοπιστία και την εγκυρότητά της. Οι συναλλαγές γίνονται μεταξύ των χρηστών με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.
   
 • Οι διαχειριστές του Hellas24.gr δεν μεσολαβούν σε καμμία περίπτωση ανάμεσα σε δύο μέλη η ανάμεσα σε έναν αγοραστή και σε έναν πωλητή ενός προιόντος η μιας υπηρεσίας και δεν εμπλέκονται σε καμμία δικαστική διαμάχη μεταξύ μελών η χρηστών.
   
 • Το Hellas24.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών/μελών με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο Hellas24.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
   
 • Ως παροχείς υπηρεσιών είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε, στο μέτρο του δυνατού, το σύστημα των δωρεάν μικρών αγγελιών για την σωστή λειτουργία του προς όφελος και ασφάλεια των μελών μας και των επισκεπτών του ιστοχώρου μας.
   
 • Μέσα σε αυτά τα πλαίσια δεν γίνονται δεκτές αγγελίες με παραπλανητικό, ψευδές και παράνομο περιεχόμενο, αγγελίες με πορνογραφικό περιεχόμενο που εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου. Δεν γίνονται δεκτές επίσης, αγγελίες με ακραίο και φανατικό πολιτικό η θρησκευτικό περιεχόμενο.
   
 • Οποιαδήποτε αγγελία δεν πληροί τους όρους της προηγούμενης παραγράφου διαγράφεται χωρίς καμμία προειδοποίηση.
   
 • Οι αγγελίες πρέπει να γράφονται με μικρά γράμματα στην Ελληνική γλώσσα και όχι στα λεγόμενα greeklish. Οπου είναι απαραίτητο μπορεί να γίνεται χρήση λατινικών χαρακτήρων, δηλαδή στα ονόματα προσώπων, αντικειμένων, διευθύνσεων του εξωτερικού κλπ.
   
 • Η ανάρτηση κατ'επανάληψη αγγελιών με τον ίδιο η παρεμφερή τίτλο,φωτογραφίες και θέμα συνιστά κατάχρηση των πόρων του συστήματος, οι αναρτήσεις εκλαμβάνονται ως spam και διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση επανάληψης αυτός ο χρήστης/στρια, επισκέπτης/πτρια η εγγεγραμμένο μέλος, χάνει οριστικά το δικαίωμα να αναρτά αγγελίες στο Hellas24.gr
   
 • Κατά την εγγραφή τους τα μέλη μας καλούνται να δώσουν μια έγκυρη e-mail διεύθυνση, όνομα, ψευδώνυμο κλπ. Αυτό γίνεται σε εθελοντική βάση και δεν είναι υποχρεωτικό.
  Τα διάφορα προσωπικά δεδομένα που τυχόν θα δώσει κάποιος χρήστης είναι απόρρητα και δεν δίδονται σε κανέναν.
   
 • Το Hellas24.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του ή διαφημιστικό υλικό τρίτων στους χρήστες και τα μέλη του.
   
 • Το Hellas24.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες και τα μέλη του.
   
 • Το Hellas24.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
  Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτό τίθεται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνουν οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες και σε καμία περίπτωση το Hellas24.gr.
   
 • Το Hellas24.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω σύνδεσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους ( websites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Hellas24.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
   
 • Οι χρήστες και τα μέλη κατανούν και αποδέχονται ότι το Hellas.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του και των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες και τα μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.
   
 • Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Hellas24.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Hellas24.gr και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
   
 • Η εγγραφή ως μέλους στο Hellas24.gr καθώς η ανάρτηση και η επεξεργασία αγγελιών σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης , όπως περιγράφονται παραπάνω.

 


         Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος

            www.hellas24.gr
            www.hellas-24.com