Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Αθήνα - Δυτικά Προάστια
Γαλλικά μαθήματα, Θεσσαλονίκη
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Αθήνα - Κέντρο
    Αθήνα - Βόρεια Προάστια
ΓΑΛΛΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
ΓΑΛΛΙΔΑ – (με μητρική γλώσσα τα γαλλικά)
    Αθήνα - Νότια Προάστια