Διαδικτυακά/online μαθήματα Ιταλικών
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιταλικών - Θεσσαλονίκη
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Αθήνα - Κέντρο
Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιταλικών - Θεσσαλονίκη
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
ΙΤΑΛΙΚΑ μέσω Skype ή κατ΄οίκον
    Νομός Καβάλας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
Μαθήματα ιταλικών σε προσιτές τιμές
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
ιδιαίτερα μαθήματα ιταλικών
    Αθήνα - Νότια Προάστια
  • 1