Επικοινωνήστε στα βουλγαρικά σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεκτά και μικρά γκρουπς. One-on-one μαθήματα. Εντατικά μαθήματα. Βουλγαρικά για φοιτητές ή για άτομα που πρόκειται να διαμένουν στη Βουλγαρία μόνιμα ή και προσωρινά ή και που έχουν ενδιαφέρον για τη Βουλγάρικη γλώσσα ή για προσωπική χρήση. Βουλγαρική γλώσσας για έλληνες, επαγγελματίες, για φο...
   Βούλγαρη
 23/10/2018
Δεκτά και μικρά γκρουπς. One-on-one μαθήματα. Εντατικά μαθήματα. Βουλγαρικά για φοιτητές ή για άτομα που πρόκειται να διαμένουν στη Βουλγαρία μόνιμα ή και προσωρινά ή και που έχουν ενδιαφέρον για τη Βουλγάρικη γλώσσα ή για προσωπική χρήση.Τα μαθήματα παραδίδονται στις ανατολικές περιοχές Θεσσαλονίκης. Tηλ.: 6997 105137....
   Μπότσαρη
 11/01/2019
Καθηγήτρια Νεοελληνικής και Βουλγάρικης Φιλολογίας - Master, από την Αθήνα, διδάσκει βουλγάρικη γλώσσα on line, γραπτώς και προφορικώς. Δυνατότητα για εντατικά μαθήματα.
   Χαιδάρι
 08/08/2019
Επικοινωνήστε Βουλγαρικά- εταιρική και ατομική εκπαίδευση γλώσσας για επαγγελματίες, υπάλληλοι γραφείου, φοιτητές. Ταχύρυθμα μαθήματα βουλγαρικών όλων των επιπέδων από φιλόλογος με εμπειρία στις εξετάσεις και πιστοποίησης. Ταχύρρυθμα Μαθήματα με Έμφαση τον Προφορικό Λόγο και Επικοινωνία. Διδασκαλία μέσω διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων, για ...
   Βούλγαρη
 07/10/2019
Βουλγαρικά-εταιρική/ατομική εκπαίδευση γλώσσας για επαγγελματίες, υπάλληλοι γραφείου, φοιτητές. Έμφαση στον Προφορικό/Γραπτό Λόγο και στην Επικοινωνία από τους έμπειρους καθηγητές μας με την μέθοδο της «σύγχρονης» εκπαίδευσης. Εμπειρία στις εξετάσεις και πιστοποίησης. Σόφια- Aθηνα- Νοβοσιμπίρσκ Tηλ.: 6997 105137. 383 296-05-13 ...
   Κέντρο
 17/01/2020
Ιδιαίτερα μαθήματα βουλγαρικής γλώσσας για κέθε επιπέδο παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια ,επίσημη μεταφράστρια και διερμηνέα προξενείου στη Θεσσαλονικη στο χώρο σας ή μεσω skype. Θεσσαλονική τηλ 69809110448,bulgresrevices@gmail.com...
   Παναγία Φανερωμένη
 22/09/2018

  • 1