Μαθήματα ΑΟΘ
      Θεσσαλονίκη - Κέντρο
      Αθήνα - Νότια Προάστια
  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
      Αθήνα - Νότια Προάστια
  Καθηγήτρια Φιλολογίας
      Θεσσαλονίκη - Κέντρο
  μαθήματα βιολογίας
      Αθήνα - Κέντρο
  Ιδιαιτερα ΑΕΠΠ
      Αθήνα - Κέντρο
  Φιλόλογος
      Αθήνα - Νότια Προάστια
  Φιλολογικά μαθήματα
      Θεσσαλονίκη - Κέντρο