Φιλόλογος
      Αθήνα - Νότια Προάστια
      Θεσσαλονίκη - Κέντρο
      Αθήνα - Νότια Προάστια
  Ιδιαίτερα Μαθήματα Βιολογίας - Θεσσαλονίκη
      Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
  • 1