Μαθήματα Βιολογίας - Χημείας
      Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
      Θεσσαλονίκη - Κέντρο
      Αθήνα - Κέντρο
  ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
      Αθήνα - Νότια Προάστια
  ΕΚΘΕΣΙΟΛΟΓΟΣ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
      Αθήνα - Νότια Προάστια
  Ιδιαίτερα Μαθήματα Βιολογίας
      Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
      Αθήνα - Κέντρο
  ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
      Θεσσαλονίκη - Κέντρο
      Αθήνα - Νότια Προάστια