Ιδιαιτερα ΑΕΠΠ
      Αθήνα - Κέντρο
  μαθήματα βιολογίας
      Αθήνα - Κέντρο
  Ιδιαιτερα ΑΕΠΠ
      Αθήνα - Κέντρο
  Φιλόλογος
      Αθήνα - Νότια Προάστια
  Φιλολογικά μαθήματα
      Θεσσαλονίκη - Κέντρο
  Ιδιαίτερα μαθήματα Βιολογίας
      Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
  Βιολόγος
      Αθήνα - Νότια Προάστια
  Φιλόλογος
      Αθήνα - Νότια Προάστια
  ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
      Θεσσαλονίκη - Κέντρο
  Καθηγήτρια Φιλολογίας
      Θεσσαλονίκη - Κέντρο
  μαθηματικά - φυσική - χημεία
      Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
  Ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα
      Αθήνα - Βόρεια Προάστια
  Μαθήματα θετικών επιστημών
      Αθήνα - Δυτικά Προάστια