Φιλολογικά Μαθήματα Θεσσαλονίκη
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Διαδικτυακά/online μαθήματα Ιταλικών
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Νομός Καβάλας
Πιάνου μαθήματα
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα
    Νομός Ιωαννίνων
    Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού
Φωνητική - Ορθοφωνία
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Πειραιάς