Ιδιαίτερα Μαθήματα Θετικών Επιστημών
    Αθήνα - Νότια Προάστια
καθηγήτρια αγγλικών
    Αθήνα - Κέντρο
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
ιδιαίτερα μαθήματα ορθοφωνίας
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών
    Αθήνα - Νότια Προάστια
Ξιφασκία
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
ΡΏΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΆ για ξένους
    Αθήνα - Δυτικά Προάστια