Μαθήματα Κιθάρας, Πιάνου-Αρμονίου
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Αθήνα - Ανατολικά Προάστια
    Αθήνα - Ανατολικά Προάστια
Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιταλικών - Θεσσαλονίκη
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
Μαθήματα αγγλικών -μέσω skype
    Αθήνα - Κέντρο
Ιδιαίτερα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΗ
    Αθήνα - Βόρεια Προάστια
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Φιλόλογος
    Αθήνα - Νότια Προάστια