Ιδιαίτερα Φιλολογικά
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Java,Python,C,C++,
    Αθήνα - Βόρεια Προάστια
Σουηδικά
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Ιδιαίτερα Φιλολογικά
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Καθηγήτρια Αγγλικών
    Αθήνα - Κέντρο
Μαθήματα Βιολιού
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
    Αθήνα - Δυτικά Προάστια