Ιδιαίτερα Φιλολογικά Μαθήματα
    Αθήνα - Νότια Προάστια
Μαθήματα Κιθάρας, Πιάνου-Αρμονίου
    Αθήνα - Νότια Προάστια
ΡΑΦΗΝΑ μαθήματα Αγγλικών
    Αθήνα - Ανατολικά Προάστια
δασκάλα ιδιαίτερα μαθήματα
    Νομός Εύβοιας
Γαλλικά μέσω ίντερνετ
    Αθήνα - Κέντρο
Ιδιαιτερα ΑΕΠΠ
    Αθήνα - Κέντρο
Μαθήματα αγγλικών, Θεσσαλονίκη
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Μαθήματα κιθάρας-πιάνου
    Αθήνα - Βόρεια Προάστια
    Αθήνα - Δυτικά Προάστια
    Αθήνα - Δυτικά Προάστια
Ιδιαίτερα Φιλολογικά Μαθήματα
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
    Αθήνα - Δυτικά Προάστια
    Αθήνα - Ανατολικά Προάστια
Καθηγήτρια Φιλολογίας
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι