Ιδιαίτερα Μαθήματα Χημείας & Βιολογίας (Skype)
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Ιδιαίτερα Μαθηματικών
    Αθήνα - Βόρεια Προάστια
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
    Νομός Έβρου
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
    Νομός Έβρου
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
    Αθήνα - Δυτικά Προάστια