Προγραμματιστής Εφαρμογών
      Θεσσαλονίκη - Κέντρο
  C# Software Engineer
      Αθήνα - Δυτικά Προάστια
      Θεσσαλονίκη - Κέντρο
      Θεσσαλονίκη - Κέντρο
      Θεσσαλονίκη - Κέντρο
  Καθηγητής Μηχανικός Η/Υ
      Αθήνα - Κέντρο
  • 1