Αθήνα - Ανατολικά Προάστια
Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιταλικών - Θεσσαλονίκη
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
Μαθήματα αγγλικών -μέσω skype
    Αθήνα - Κέντρο
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Αθήνα - Δυτικά Προάστια
Ιδιαίτερα Αγγλικών Θεσσαλονλικη
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο