Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
καθηγητές ξένων γλωσσών
    Αθήνα - Ανατολικά Προάστια
Business English ειδικοτήτων
    Αθήνα - Βόρεια Προάστια
    Αθήνα - Νότια Προάστια
Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιταλικών - Θεσσαλονίκη
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι