ΡΑΦΗΝΑ μαθήματα Αγγλικών
    Αθήνα - Ανατολικά Προάστια
Γαλλικά μέσω ίντερνετ
    Αθήνα - Κέντρο
Μαθήματα Γερμανικών
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Μαθήματα αγγλικών, Θεσσαλονίκη
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Αθήνα - Δυτικά Προάστια
    Αθήνα - Ανατολικά Προάστια
    Νομός Λάρισας
    Αθήνα - Κέντρο
    Νομός Πρέβεζας
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι