Αθήνα - Νότια Προάστια
Ιδιαίτερα   μαθήματα  ιταλικών Θεσσαλονίκη
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
Γερμανικά online μικρά τμήματα
    Νομός Πιερίας
Αγγλικά online μικρά τμήματα
    Νομός Πιερίας
Μαθήματα τουρκικών
    Νομός Λάρισας
Σουηδικα
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
καθηγήτρια αγγλικών
    Αθήνα - Κέντρο