Σουηδικά
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Καθηγήτρια Αγγλικών
    Αθήνα - Κέντρο
Σουηδικα
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Σουηδικά
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Μαθήματα αγγλικών, Θεσσαλονίκη
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Αθήνα - Δυτικά Προάστια