Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
Διαδικτυακά/online μαθήματα Ιταλικών
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Νομός Καβάλας
    Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών - Γαλλικών
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Αθήνα - Δυτικά Προάστια
    Νομός Κοζάνης
Αγγλικά και Γαλλικά Μαθήματα
    Αθήνα - Δυτικά Προάστια