Αθήνα - Βόρεια Προάστια
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
Ταχύρρυθμα μαθήματα Βουλγαρικών
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Μαθήματα Αγγλικής
    Αθήνα - Βόρεια Προάστια
    Αθήνα - Δυτικά Προάστια
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Γαλλικά μαθήματα, Θεσσαλονίκη
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
IEK ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
    Αθήνα - Νότια Προάστια
Αγγλικά - Ιδιαίτερα μαθήματα σε Κεντρική & Ανατολική Θεσσαλονίκη
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ONLINE
    Αθήνα - Βόρεια Προάστια
Μαθήματα Αγγλικών
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο