ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Καθηγήτρια Αγγλικών-Θεσσαλονίκη
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Αθήνα - Δυτικά Προάστια
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιταλικών - Θεσσαλονίκη
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
Σουηδικών μαθήματα
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο