Μαθήματα ιταλικών σε προσιτές τιμές
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Σουηδικα
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Αθήνα - Κέντρο
    Αθήνα - Βόρεια Προάστια
Business English
    Αθήνα - Βόρεια Προάστια
μαθήματα Βουλγαρικής γλώσσας
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
ΓΑΛΛΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο