Αθήνα - Κέντρο
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ.
    Αθήνα - Νότια Προάστια
ΑΠ-TRANS-Mεταφορες μετακομισεις
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Αθήνα - Δυτικά Προάστια
    Αθήνα - Βόρεια Προάστια
Β.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
    Αθήνα - Δυτικά Προάστια