Καρτες -Φυλλάδια
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Αθήνα - Νότια Προάστια
Αγγλικά - Πληροφορική
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Νομός Εύβοιας
Επιμέλεια κειμένων
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Αθήνα - Νότια Προάστια