Αθήνα - Νότια Προάστια
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Αθήνα - Δυτικά Προάστια
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Νομός Αιτωλοακαρνανίας
    Αθήνα - Δυτικά Προάστια
    Νομός Έβρου
Maser στη Σύρο
    Νομός Κυκλάδων
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Αθήνα - Νότια Προάστια