Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Αθήνα - Νότια Προάστια
Ενοικιάζεται Full HD βιντεοκάμερα
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Ενοικίαση Βιντεοπροβολέα (projector)
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Αθήνα - Ανατολικά Προάστια