ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
    Αθήνα - Κέντρο
Σκακιστικός Όμιλος Κορυδαλλού
    Πειραιάς - Προάστια
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Αθήνα - Νότια Προάστια
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
    Αθήνα - Κέντρο
    Νομός Κιλκίς
    Αθήνα - Κέντρο
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
    Αθήνα - Κέντρο
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
web developer
    Αθήνα - Κέντρο
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ
    Αθήνα - Νότια Προάστια