Πασχαλινό Camp στο Point
    Αθήνα - Κέντρο
Τεχνικός Υπολογιστών
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Πασχαλινό Camp στο Point
    Αθήνα - Κέντρο
    Αθήνα - Νότια Προάστια
Ηλεκτρολογικά σχέδια ΔΕΗ
    Αθήνα - Νότια Προάστια