Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Αξιόπιστες Κατασκευές Ιστοσελίδων
    Αθήνα - Ανατολικά Προάστια
σαξοφωνίστας
    Αθήνα - Κέντρο
Επισκευή μηχανών καφέ espresso
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
Επισκευή-Service γρανιτομηχανής
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι