Αθήνα - Ανατολικά Προάστια
    Νομός Λέσβου
Στέγη για τρίτη ηλικία
    Αττική Ανατολική - Υπόλοιπο
    Νομός Ρεθύμνης
γνωριμιες
    Νομός Καρδίτσας
    Νομός Αιτωλοακαρνανίας
    Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Κοπέλα με σκοπό τον Γάμο
    Αθήνα - Ανατολικά Προάστια
  • 1