Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Νομός Πιερίας
Συνεργάτης τεχνικής υποστήριξης
    Αθήνα - Δυτικά Προάστια
Πωλητές
    Αθήνα - Δυτικά Προάστια
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού
    Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού
    Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού
Καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας
    Αθήνα - Δυτικά Προάστια