Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
Radio producers, tv presenters
    Πειραιάς
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Αθήνα - Βόρεια Προάστια
    Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού
    Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού
    Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι