Αθήνα - Βόρεια Προάστια
    Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού
    Αθήνα - Βόρεια Προάστια
    Νομός Χαλκιδικής
    Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού
    Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού
    Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού
    Αθήνα - Κέντρο
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι