Αθήνα - Κέντρο
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Νομός Πιερίας
ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού
    Θεσσαλονίκη - Υπόλ. Νομού
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
    Νομός Φθιώτιδας
Νοσηλευτής-τρια
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο