Ζητουνται διανομείς απο εταιρεία courier
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Αθήνα - Κέντρο
    Αθήνα - Κέντρο
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
Προώθηση λογιστικού προγράμματος
    Αθήνα - Βόρεια Προάστια
    Θεσσαλονίκη - Κέντρο
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Αθήνα - Νότια Προάστια
    Αθήνα - Νότια Προάστια