Επισκευή-service μηχανών καφέ  espresso
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
επαγγελματικός διπλός καταψύκτης
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
Γρανιτομηχανή
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
Εξωτερικό πατάκι πλαστικο(βυνιλίου) 60€
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
Επισκευή γρανιτομηχανής
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
Επισκευή-service μηχανών καφέ  espresso
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
    Θεσσαλονίκη - Περιφ. Δήμοι
  • 1